Nonferrometal

Exclusive Agent for PL, RO, HU, CZ, SL
Nonferrometal is an exclusive agent for rolled products made by AMAG for PL ONLY and exclusive agent for extruded products made by Eural Gnutti Spa for PL, RO, HU, CZ, SL

AMAG EURAL

2014A

EU Gray

Zgodne z dyrektywami EU: 2000/53/EU (ELV) – 2011/65/EU (RoHS II)

Prezentacja

This alloy has high mechanical properties, excellent resistance to fatigue, good attitude to forging and a fair machinability.

2014A by Eural can also be made according to aerospace BS L168 standard, which requires higher mechanical properties compared to traditional EN standards. This version is available only for extruded bars in T6511 temper, from diameter 30 mm up to 152,4 mm.

Główne zastosowania

High structural resistance components for aircraft and defense.

Właściwości

Właściwości T3,T4,T6
Obrabialność  
Anodowanie ochronne  
Anodowanie dekoracyjne  
Anodowanie twarde  
Odporność na korozję atmosferyczną  
Odporność na korozję morską  
Spawalność - MIG-TIG  
Spawalność oporowa/rezystancyjna  
Spawalność spoinowa  
Formowalność plastyczna na zimno  
Formowalność plastyczna na gorąco  
 

Świetne

 

Dobre

 

Akceptowalne

 

Nie polecane


Skład chemiczny

Si 0,50 ÷ 0,90
Fe ≤0,50
Cu 3,90 ÷ 5,00
Mn 0,40 ÷ 1,20
Mg 0,20 ÷ 0,80
Cr ≤0,10
Ni ≤0,10
Zn ≤0,25
Ti ≤0,15
Pb  
Others Each 0,05 Total 0,15
Al Rem

Charakterystyki fizykalne

Gęstość
Kg/dm^3
2,80
Współczynnik elastyczności
MPa
72.400
Współczynnik rozszerzalności cieplnej
x10^-6/C
23
Przewodność cieplna przy 20°C
W/mk
T6: 155
Oporność elektryczna przy 20°C
Ωmm^3/m
T6: 0,043

Właściwości mechaniczne

  Stan umocnienia Diam. mm Rm
MPa
Rp 0,2
MPa
A% HBW
Ciągnione T3 ≤80 380 290 8 110
T351 ≤80 380 290 6 110
T4 ≤80 380 220 12 110
T451 ≤80 380 220 10 110
T6 ≤80 450 380 8 140
T651 ≤80 450 380 6 140
Wyciskane T4, T4510, T4511 ≤ 75 410 270 12 110
T4, T4510, T4511 75 < D ≤ 150 390 250 10 110
T4, T4510, T4511 150 < D ≤ 200 350 230 8 110
T6, T6510, T6511 ≤ 75 460 415 7 140
T6, T6510, T6511 75 < D ≤ 150 465 420 7 140
T6, T6510, T6511 150 < D ≤ 200 430 350 6 140
T6, T6510, T6511 200 < D ≤ 250 420 320 5 140
BSL168
Wyciskane
T6, T6510, T6511 ≤ 75 490 440 7 -
T6, T6510, T6511 75 < D ≤ 100 480 435 7 -
T6, T6510, T6511 100 < D ≤ 150 465 420 7 -
T6, T6510, T6511 150 < D ≤ 200 435 390 7 -

Program produkcji

CIĄGNIONE

  • Okrągłe: 14 - 76,2
  • Kwadratowe: 20 - 65
  • Płaskie: Spess. 12 - 55
  • Sześciokątne: 20 - 63,5

WYCISKANE

  • Okrągłe: 30 - 254
  • Kwadratowe: 50 - 165
  • Płaskie: Spess. 30 - 127