Nonferrometal

Exclusive Agent for PL, RO, HU, CZ, SL
Nonferrometal is an exclusive agent for rolled products made by AMAG for PL ONLY and exclusive agent for extruded products made by Eural Gnutti Spa for PL, RO, HU, CZ, SL

AMAG EURAL

2024

USA Red

Zgodne z dyrektywami EU: 2000/53/CE (ELV) - 2002/95/CE (RoHS)

Prezentacja

Ten stop ma świetne właściwości mechaniczne i doskonałą odporność na zużycie materiału. Podczas obróbki powstają dość długie wióry dlatego też nie jest zalecany do tokarek automatycznych.

Może być zastąpione stopem 2030, który ma takie same właściwości mechaniczne ale ma lepszą obrabialność, co pozwala na osiągnięcie lepszych wyników produktywności.

Główne zastosowania

wysoko odporne części (także dla dla lotnictwa i obrony), śruby, sworznie.

Właściwości

Właściwości T3/T4
Obrabialność  
Anodowanie ochronne  
Anodowanie dekoracyjne  
Anodowanie twarde  
Odporność na korozję atmosferyczną  
Odporność na korozję morską  
Spawalność - MIG-TIG  
Spawalność oporowa/rezystancyjna  
Spawalność spoinowa  
Formowalność plastyczna na zimno  
Formowalność plastyczna na gorąco  
 

Świetne

 

Dobre

 

Akceptowalne

 

Nie polecane


Skład chemiczny

Si ≤ 0,50
Fe ≤ 0,50
Cu 3,80 ÷ 4,90
Mn 0,30 ÷ 0,90
Mg 1,20 ÷ 1,80
Cr 0,10
Ni  
Zn ≤0,25
Ti ≤ 0,15
Zr  
Pb  
Bi  
Al Rem.

Charakterystyki fizykalne

Gęstość
Kg/dm^3
2,79
Współczynnik elastyczności
MPa
70.000
Współczynnik rozszerzalności cieplnej
x10^-6/C
23,1
Przewodność cieplna przy 20°C
W/mk
120
Oporność elektryczna przy 20°C
Ωmm^3/m
0,057

Właściwości mechaniczne

  Stan umocnienia Rm
MPa
Rp 0,2
MPa
A% HBW
Wyciskane T3 440 300 8 120
T3* 490 380 8 130
Ciągnione T3 425 290 9 120
T3* 520 420 10 140

*Typowe charakterystyki Euralu

Program produkcji

CIĄGNIONE: EN AW 2024 T3511

  • Okrągłe: 25mm - 60mm

WYCISKANE: EN AW 2024 T4 (T4511<100mm)

  • Okrągłe: 30mm - 180 mm